Patientexempel m priser

Patientexempel med priser


Det är svårt att göra en enkel och förståelig prislista på ingrepp och behandligar som varierar en del för varje unik patient. Vi har därför istället sammanställt några av våra patientexempel från år 2019. Det ger dig som djurägare ett riktpris att jämföra med (observera att indexhöjningar sker årligen för att möta kostnadsökningar). Vi vill, på detta sätt, bidra till en ökad transparens gällande kostnader för veterinärvård.


Några av de sakerna som gör att priserna för, till synes, lika behandlingar kan skilja sig åt är föjande: storleken på djuret, längden på narkosen och ingreppet, typ av tandextraktion (vissa stora tänder kräver kirurgiska ingrepp), åtgången på olika typer av mediciner, material och eventuella implantat. Vad som skett under undersökningen (röntgenbilder, ultraljud, olika blodprover o dyl). Vissa akutpatienter har också ena delen av en behandling på dagtid och andra delen på jourtid. Bland annat dessa saker är sådant som ger olikheter i priserna. Har du frågor vill vi att du kontaktar oss så ska vi ge dig svar!